Σχολή Επιστημών Αγωγής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
schooledu@uoi.gr   +30 265100 9049

Ψήφισμα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Αγωγής για τον θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής και Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει την οδύνη για το θάνατο του Δημάρχου της πόλης και Ομότιμου Καθηγητή Παθολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο Μωυσής Ελισάφ υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως Καθηγητής […]

Read More

Συμπληρωματική Προκήρυξη του Σχεδίου 2022- Κινητικότητα Φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η Συμπληρωματική Προκήρυξη του Σχεδίου 2022, για την Κινητικότητα Φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση. Όλες οι πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας, είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής […]

Read More

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών μεταδιδακτόρων 2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφιών Μεταδιδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82561» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ», σύμφωνα με τους όρους […]

Read More

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών υποψηφίων διδακτόρων 2023

Χορήγηση Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων στο πλαίσιο του έργου με κωδικό «82985» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3 (ΠΕ3) του […]

Read More