Σχολή Επιστημών Αγωγής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
schooledu@uoi.gr   +30 265100 9049

Μήνυμα Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής, με τα δύο Τμήματά της, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, έχει  προσφέρει και επιτύχει πολύ σημαντικές παρακαταθήκες σε όλα τα σύγχρονα πεδία ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων και προκλήσεων και ανταποκρίνεται διαρκώς με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής μας.

Η ανάληψη των καθηκόντων μου για δεύτερη φορά στο αξίωμα της Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έρχεται σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από διαρκείς μεταβολές τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πανδημία επέδρασσε καθοριστικά στη σχέση μας με την τεχνολογία και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, άλλαξε ριζικά την έννοια της εγγύτητας της διδασκαλίας και ό,τι σχετίζεται με αυτή στο εκπαιδευτικό επίπεδο. Αυτό όμως το οποίο δεν έχει αλλάξει, είναι οι προσδοκίες των διδασκόντων, των φοιτητών, και της κοινωνίας μας συνολικά. Ασφαλώς η παροχή σύγχρονων και επικαιροποιημένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που  συνδέονται με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, εξασφαλίζουν στους φοιτητές μας την πολυπόθητη επαγγελματική τους αποκατάσταση, την οικονομική τους ευημερία, αλλά και την κοινωνική τους  καταξίωση που είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα. Ταυτόχρονα, παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον της Σχολής μας, για τη διαρκή εξέλιξη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, την παραγωγή νέας γνώσης, τις στέρεες εκπαιδευτικές συνεργασίες, την προαγωγή της επιστήμης, της τέχνης και του πολιτισμού. Γενικότερα τα προγράμματα των δυο Τμημάτων προσβλέπουν στην ανάπτυξη της Σχολής μας σε περιβάλλοντα εξωστρέφειας, συνεργασίας, ελεύθερης σκέψης και βούλησης.

Με αυτές τις σκέψεις προχωράμε στο μέλλον, δημιουργικά, στηρίζουμε τη γνώση, την εκπαίδευση, τη διεπιστημονικότητα και την καινοτομία και διαθέτουμε αστείρευτη ευαισθησία για όλα τα θέματα που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία μας.

Τζένη Παγγέ
Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Κοσμήτορας
Σχολής Επιστημών Αγωγής

Jenny Pange, ΤΖΕΝΗ ΠΑΓΓΕ

Κοσμητεία της Σχολής

Η Κοσμητεία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους Τμημάτων, τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και τους εκπροσώπους φοιτητών.:

Η Κοσμητεία απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

 • Παγγέ Πολυξένη (Τζένη), Κοσμήτορας
 • Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος, Πρόεδρος ΠΤΔΕ
 • Ζάραγκας Χαρίλαος, Πρόεδρος ΠΤΝ
 • Καλδρυμίδου Μαρία, Καθηγήτρια ΠΤΝ, Μέλος
 • Κούτρας Βασίλειος, Καθηγητής ΠΤΝ, Μέλος
 • Παπαντωνίου Γεωργία, Καθηγήτρια ΠΤΝ, Μέλος
 • Πουρνάρη Μαρία, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Μέλος
 • Γκόγκας Θεμιστοκλής, Αναπλ. Καθηγητής ΠΤΔΕ, Μέλος
 • Μαυρίδης Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής ΠΤΔΕ, Μέλος
 • Ταμίσογλου Χρύσα, Ε.ΔΙ.Π., Μέλος
 • Φέριγκ-Γκότοβου Μαρία, Ε.Ε.Π., Μέλος

Γενική Συνέλευση Σχολής

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας  απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής , τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και τους εκπροσώπους φοιτητών.