Σχολή Επιστημών Αγωγής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
schooledu@uoi.gr   +30 265100 9049

Ιστορικό

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1995 με το Προεδρικό Διάταγμα 406 (ΦΕΚ 228/6.11.1995 τεύχος πρώτο). 
Στη Σχολή εντάσσονται το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. 
Βασικός στόχος της Σχολής μας είναι η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από την έρευνα και την παροχή ποιοτικής διδασκαλίας στους φοιτητές, καθώς και η συμβολή  στην αναβάθμιση της κοινωνίας τόσο σε πολιτιστικό όσο και σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Σχολή Επιστημών Αγωγής είναι η διαρκής αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, η διεύρυνση των εθνικών και διεθνών συνεργασιών, η συνεχής προώθηση της κινητικότητας και της έρευνας, η συνεχής βελτίωση των υποδομών και η προσέλκυση νέων επιστημόνων και διδασκόντων μεγάλου κύρους και επιστημονικής αξίας, που θα μεταδώσουν στους φοιτητές τους την αγάπη για την επιστήμη τους. 

Διατελέσαντες Κοσμήτορες

  • Παγγέ Πολυξένη: 2021-
  • Κώτσης Κωνσταντίνος: 2017-2021 
  • Μικρόπουλος Αναστάσιος: 2013-2017 
  • Παγγέ Πολυξένη: 2008-2013 
  • Καψάλης Γεώργιος: 2002-2008 
  • Παπαϊωάννου Απόστολος (Λάκης): 1998-2002