Σχολή Επιστημών Αγωγής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
schooledu@uoi.gr   +30 265100 9049

Επιτροπές Σχολής

Για τη βελτίωση της λειτουργίας της Σχολής συνιστώνται οι εξής διατμηματικές Επιτροπές που συγκροτούνται από μέλη του Δ.Ε.Π. της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  • Επιτροπή παραλαβής αγοραζομένων ειδών για κάθε οικονομικό έτος
  • Ορισμός τριμελών Επιτροπών Καθηγητών της Σχολής για επανεξέταση μαθημάτων
  • Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού της Σχολής στο Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.