Σχολή Επιστημών Αγωγής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
schooledu@uoi.gr   +30 265100 9049

Επικοινωνία

Γραμματεία Κοσμητείας

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Γραμματέας: Βαμβέτσου Ζωή-Βαλεντίνα 
Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Αγωγής 
«Μεταβατικό» Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος , 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα 
Τηλέφωνο: 26510 09049
E-mail: schooledu@uoi.gr