Σχολή Επιστημών Αγωγής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
schooledu@uoi.gr   +30 265100 9049
ecedu2_a

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1987-88 και οι πρώτοι φοιτητές του αποφοίτησαν το 1991-92. Η οργάνωση και η λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων διέπεται από το Π.Δ. 320/83 και τον Ν.1268/82. Τα Παιδαγωγικά Τμήματα ειδικότερα στο πλαίσιο του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1268/82 έχουν ως αποστολή: 
α. Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.  
β. Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  
γ. Να συμβάλλουν στην άνοδο του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά σε ζητήματα Παιδαγωγικής.  
δ. Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει (άρθρο 2 του Π.Δ. 320/83). 
Από τις 4-11-1993 το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απέκτησε αυτοδυναμία. 

Εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

1. Εργαστήριο Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής
2. Εργαστήριο Ψυχολογίας
3. Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας
4. Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπ/σης από Απόσταση
5. Εργαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπροσωπικών Σχέσεων
6. Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής
7. Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και Εκπαίδευσης για την Αειφορία
8. Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και
Εκπαίδευσης
9. Εργαστήριο Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραμματέας: Μπέζα Ευθαλία

Γραμματεία – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
45110 Ιωάννινα 
Τηλ: 26510 07189, 07468, 07188, 09069 
E-mail: gramptn@uoi.gr