Σχολή Επιστημών Αγωγής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
schooledu@uoi.gr   +30 265100 9049

12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», κατά το διάστημα 10-12 Νοεμβρίου 2023 στα Ιωάννινα.

περισσότερα

Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship Masterclass @UNIVPM

περισσότερα

Εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Eπιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (με ετήσια θητεία, από 1-9-2023)

περισσότερα

Σχολή Επιστημών Αγωγής 

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1995 με το Προεδρικό Διάταγμα 406 (ΦΕΚ 228/6.11.1995 τεύχος πρώτο). 
Στη Σχολή εντάσσονται το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχουν λάβει πρόσφατα άριστη αξιολόγηση. 
Στόχος και των δύο Τμημάτων της Σχολής  είναι κυρίως η καλλιέργεια και προαγωγή των Επιστημών  Αγωγής, η συμβολή στην διασύνδεση Πανεπιστημίου και κοινωνίας και  η δυναμική σύνδεση παιδαγωγικής θεωρίας και εκπαιδευτικής πράξης μέσα από την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα. 
Οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής, μέσα από τα οργανωμένα προγράμματα σπουδών, 
λαμβάνουν τα απαραίτητα εφόδια για την μετέπειτα επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 
Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στα ΠΤΔΕ και ΠΤΝ ορίζεται στα οκτώ (8) εξάμηνα. 
Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής  έχει ως κύριο στόχο να συντονίζει τη λειτουργία, το έργο των Τμημάτων που απαρτίζουν τη Σχολή και γενικότερα να αναλαμβάνει την υποστήριξη των Τμημάτων για την καλή λειτουργία τους προκειμένου να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους και να προσελκύσουν νέους επιστήμονες. 

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Τζένη Παγγέ

Καθηγήτρια ΠΤΝ
Κοσμήτορας
Σχολής Επιστημών Αγωγής

Jenny Pange, ΤΖΕΝΗ ΠΑΓΓΕ

Ακαδημαϊκά Τμήματα

Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Eκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)

Tο Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Eκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Iωαννίνων ιδρύθηκε με το N. 1268/82 και άρχισε να λειτουργεί το 1984, σύμφωνα με το Π.Δ. 320/83. Tο ακαδημαϊκό έτος 1984-85 δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές. 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (ΠΤΝ)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1987-88 και οι πρώτοι φοιτητές του αποφοίτησαν το 1991-92. Η οργάνωση και η λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων διέπεται από το Π.Δ. 320/83 και τον Ν.1268/82.

Διοίκηση Τμημάτων

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πρόεδρος

spyridonsoylis

Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος, Καθηγητής ΠΤΔΕ

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Γαβριλάκης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής ΠΤΔΕ

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Πρόεδρος

zaragas-1

Ζάραγκας Χαρίλαος, Καθηγητής ΠΤΝ

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Τσιτσανούδη Νικολέττα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΠΤΝ