Σχολή Επιστημών Αγωγής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
schooledu@uoi.gr   +30 265100 9049

Πασχαλινές Ευχές από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής