Σχολή Επιστημών Αγωγής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
schooledu@uoi.gr   +30 265100 9049

Κάλυψη δύο (2) υποτροφιών του προγράμματος Fellowships in Comparative Cultural Studies 2023-4

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard (CHS Greece) προσκαλεί μέλη ΔΕΠ, από τις βαθμίδες επίκουρου/ης ή αναπληρωτή/τριας καθηγητή/τριας, καθώς και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), που κατέχει διδακτορικό τίτλο, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δύο (2) υποτροφιών του προγράμματος Fellowships in Comparative Cultural Studies 2023-4. Στο πλαίσιο της ερευνητικής τους υποτροφίας διάρκειας ενός έτους από την 1η Ιουνίου 2023, οι δύο ερευνητές/τριες θα κληθούν να παρουσιάσουν την έρευνά τους στο Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα και στην κοινότητα του CHS, και μεταξύ άλλων θα έχουν πρόσβαση για έναν χρόνο στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard και θα λάβουν ως ερευνητική επιχορήγηση (research fund) το ποσό των 1500€.

Η προθεσμία αιτήσεων λήγει στις 13 Φεβρουαρίου 2023.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε  να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://greece.chs.harvard.edu/research-fellowships/comparative-cultures  και να επικοινωνείτε με τον κύριο Ευάγγελο Κατσαρέλη, CHS Greece Programs & Events Manager στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekatsarelis@chs.harvard.edu.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Η επιτροπή του προγράμματος Fellowships in Comparative Cultural Studies

Center for Hellenic Studies in Greece, Harvard University
Philhellene Square & Otto Street, 21 100 Nafplio
tel: (+30) 27520 47030 fax: (+30) 27520 47039