Σχολή Επιστημών Αγωγής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
schooledu@uoi.gr   +30 265100 9049

Εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Eπιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (με ετήσια θητεία, από 1-9-2023)