Η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1995 με το Προεδρικό Διάταγμα 406 (ΦΕΚ 228/6.11.1995 τεύχος πρώτο).

Στη Σχολή εντάσσονται το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, τα οποία ιδρύθηκαν με το άρθρο 46 παράγραφος 1 του νόμου 1268/82 (Α 87).