10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»

8ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

Ολοκληρώθηκαν τα δύο επιστημονικά συνέδρια που συνδιοργάνωσε η Σχολή Επιστημών Αγωγής με το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση – ΕΤΠΕ.

Τα συνέδρια έγιναν στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 23-25 Σεπτεμβρίου 2016.

Στο 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» παρουσιάσθηκαν καινοτόμες τεχνολογίες και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Στο 8ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» κύριο θέμα συζήτησης ήταν οι νέες προτάσεις για τη διδασκαλία του προγραμματισμού στην εκπαίδευση.

Eπιστημονικά συνέδρια